Eva Torudd

Konstnär

Eva Torudd är verksam som bildkonstnär.

Eva är KIF- och KRO-ansluten.

PETER TORUDD

Arkitekt SAR/MSA

Peter Torudd driver sedan 1991 Torudd Arkitekter AB, ett litet välmeriterat arkitektkontor med bred projekteringserfarenhet av både nybyggnader och ombyggnader.